CONTACT US

ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಶಾಸಕರು,
ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
#೨೩/೨೪, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಇ-ಝೋನ್‌ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಗೆ,
ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ
ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೩೭

ದೂರವಾಣಿ: 080 28511333 / 28511999

FOLLOW US ON TWITTER

Copyright © BJPARVIND.COM. All Rights Reserved.